, Licencia - Lekáreň Sedmokráska
 
Prihlásiť sa
Menu  

Licencia

Platná licencia na prevádzku zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych  pomôcok bola vydaná Lekárni Sedmokráska v zmysle zákona č. 362/2011Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  •  Posudok o splnení osobitných podmienok zásielkového výdaja podľa §22 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) dňa 24.09.2010 pod číslom KL/1624/2010.
  • Licencia na prevádzku zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok bola vydaná Bratislavským samosprávnym krajom pod č. 3262/2005 – ZDR dňa 26.10.2005
                         
< >