, ENVIROSCAB sprej proti svrabu a iným parazitom 1×200 ml - Lekáreň Sedmokráska
 
Prihlásiť sa
Menu  

  • Kategórie:

ENVIROSCAB sprej proti svrabu a iným parazitom 1x200 ml

17,09  s DPH

Produkt je dostupný na sklade

O produkte

Sprej proti parazitom určený na ošetrenie posteľnej bielizne (matrace, vankúše, prikrývky, periny), sedacích súprav, vankúšov, autosedačiek alebo iných textílií a povrchov, ktoré sa nedajú vložiť do práčky (napr. niektoré odevy a tkaniny, topánky, prilby). Nenanášať na pokožku.

Sprej so 100% úspešnosťou zlikviduje:

  • svrab za 8 hodín,
  • vši za 15 minút,
  • blchy za 20 minút,
  • ploštice za 20 minút,
  • roztoče za 10 minút.

Tieto parazity sa prenášajú priamym kontaktom z človeka na človeka (telo na telo alebo kontaktom s vlasmi) alebo nepriamym kontaktom (prenos cez textílie). Sprej by sa preto mal používať ako doplnok k liečbe parazitózy u ľudí. Ošetrenie domáceho prostredia je nevyhnutné na obmedzenie kontaminácie textilnými povrchmi. Sprej po zaschnutí nefarbí, nemastí a je bez zápachu.

Účinná látka: permetrín (ISO), 2-(2-butoxyetoxy) etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter, (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl (1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metyl-1-propenyl)cyklopropánkarboxylát.

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Výstražné upozornenia:
H410  Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103  Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
P501  Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti:
EUH208  Obsahuje permetrín (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Piktogramy:
GHS09

Dostupné

< >
Shop By

Možnosti nákupu

Podkategórie
< >